Nyhed

Organist/kirkemusiker søges til Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Vi søger snarest muligt en organist/kirkemusiker til vores to kirker i Herning og Hammerum til varetagelse af musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi ønsker en person, der i tæt samarbejde med præsten kan udvikle den musiske del af vores gudstjenester.

Organisten har også ansvaret for kirkesangere og andre musiske arrangementer i kirkerne. Ligeledes indgår organisten i samarbejdet med Herning Valgmenigheds Skovbørnehave, babysalmesang, konfirmandarrangementer og menighedsmøder mv.

Der vil være mulighed for at benytte kirkernes orgler og flygler til andre aktiviteter – f.eks. undervisning.

Ud over de musiske evner efterspørger vi en person, der har udprægede samarbejdsevner, og som er fleksibel.

Du vil møde et engageret personale og to arbejdsomme bestyrelser i to grundtvigske valgmenigheder.

Stillingen er på 22 timer, og vi ønsker tiltrædelse så hurtigt som muligt.

 

Yderligere oplysninger:

Formand for Herning Valgmenighed: Morten Dybro, mortendybro@mac.com, telefon 51 28 65 95

Formand for Gjellerup Valgmenighed: Karen Marie Holm, karenmarie@holm.mail.dk, telefon 25 14 52 71

Valgmenighedspræst Jonas Jochumsen, praest@h-g-valgmenighed.dk, telefon 97 12 06 52

 

Ansøgningen sendes til forretningsfører Karin Brammer, kbr@h-g-valgmenighed.dk

Flere nyheder

Fyraftenssang

En lille tradition fra Hernings købstadsjubilæum i 2013 lever videre efter 11 år, nemlig fyraftensang,