Samarbejde med

MidtVest Pigekor

Herning og Gjellerup valgmenigheder har  samarbejdet med MidtVest Pigekor i mange år efterhånden til stor glæde og tilfredshed for alle parter. Koret medvirker ved konfirmationer og høstgudstjenester i begge menigheder og har derudover mindst tre koncerter hvert år i Herning Valgmenighedskirke, hvor koret også er ’huskor’.

En gang om året tager vi bestik af det kommende samarbejde, og vi har netop aftalt, at der til MidtVest Pigekors koncerter vil være 12 fribilletter til brug for valgmenighedernes medlemmer.
Hidtil har præsten og bestyrelsesmedlemmer fra Herning Valgmenighed m. ledsager haft fri adgang til koncerterne, men det er sjældent, alle i bestyrelsen kan være til stede.

Derfor er det nu ændret således, at ethvert medlem kan få én af de 12 fribilletter. Det gælder blot om at komme først.

Henvendelse hos forretningsføreren.

Oplev mere på www.midtvestpigekor.dk