Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Lad os guide dig

Velkommen til Herning og Gjellerup Valgmenigheder. Vi er to selvstændige menigheder oprettet i 1904 med fælles præst. Dette skete ud fra et ønske om at sikre en fri forkyndelse af Luthersk-Evangelisk Kristendom, inspireret især af N. F. S. Grundtvigs kristendomsopfattelse som den eksempelvis kendes fra hans mange salmer.

Navigér herunder – eller brug menuen i toppen til at finde det, du søger.

Herning kalender

Et samlingssted

Herning Valgmenighed

Et trygt sted

Gjellerup Valgmenighed

Vores præst

Morten Kvist

Forskellen på en sognepræst og en valgmenighedspræst kræver oftest en lidt længere forklaring. Lighederne derimod er nemme at få øje på:

En valgmenighedspræst er præst i Folkekirken og dermed underlagt provstens og biskoppens tilsyn med hensyn til lærespørgsmål. Jeg er forpligtet af de folkekirkelige bekendelsesskrifter, hvis historie går tilbage til oldkirken via reformationen. Og gudstjenesten, som jeg er ansvarlig for, er evangelisk-luthersk. Den er i princippet den samme som i enhver anden sognemenighed. Ligesom sognepræsten bærer jeg præstekjole, er ordineret af en biskop, er indsat i Herning og Gjellerup Valgmenigheder af provsten, forvalter sakramenterne, har konfirmander, holder foredrag og gør i det hel taget som de fleste andre præster.

Nyheder fra Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Aflysninger

Da vores præst Morten Kvist desværre er blevet ramt af Corona, er gudstjenester i Gjellerup Valgmenighedskirke og Herning Valgmenighedskirke aflyst søndag den 23. januar 2022.   Ligeledes ser vi os

Læs mere »

Kyndelmissemesse, en vesper

Søndag den 6. februar kl. 16.00 afholdes en vesper, der er en aften-gudstjeneste (vesper = aften, latin), og det var oprindeligt navnet på en af de tidebønner, der blev (og

Læs mere »

Højskoledage 2022

Programmet for Højskoledagene lørdag den 26. og søndag den 27. februar 2022 ligger klar  i Kalenderen Spændende foredrag, gudstjeneste, interview og vin, tapas og sang – alle er meget velkomne

Læs mere »

Julegudstjenester 2021

Som følge af de seneste restriktioner i det offentlige liv, herunder anbefalinger til afvikling af julens gudstjenester, har menighedernes formænd og præsten drøftet situationen og besluttet: at der afholdes to

Læs mere »