Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Velkommen til Herning og Gjellerup Valgmenigheder.

Vi er to selvstændige menigheder i den danske folkekirke og har været det siden 1904.  Menighederne blev oprettet ud fra almuens ønske om at sikre en fri forkyndelse af luthersk-evangelisk kristendom, inspireret især af N.F.S. Grundtvigs kristendomsopfattelse. Ligesom en friskole er et alternativ til folkeskolen, er en valgmenighed således en anden mulighed inden for den danske folkekirke.

Herning kalender

Et samlingssted

Herning Valgmenighed

Et trygt sted

Gjellerup Valgmenighed

Vores præst

Jonas Jochumsen

Forskellen på en sognepræst og en valgmenighedspræst er teknisk at redegøre for. I praksis er lighederne dog nemme at få øje på.

En valgmenighedspræst er præst i folkekirken og dermed underlagt provstens og biskoppens tilsyn med hensyn til lærespørgsmål. Således er jeg forpligtet på de folkekirkelige bekendelsesskrifter, hvis historie går tilbage til oldkirken via reformationen. Højmessen, som jeg er ansvarlig for, er altså evangelisk-luthersk. Ligesom sognepræsten bærer jeg præstekjole, er ordineret af biskoppen og indsat i embedet af provsten, forvalter sakramenterne, underviser konfirmander, holder foredrag og foretager mig meget andet sædvanligt præstearbejde. 

Nyheder

fra Herning og Gjellerup valgmenigheder