Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Lad os guide dig

Velkommen til Herning og Gjellerup Valgmenigheder. Vi er to selvstændige menigheder oprettet i 1904 med fælles præst. Dette skete ud fra et ønske om at sikre en fri forkyndelse af Luthersk-Evangelisk Kristendom, inspireret især af N. F .S. Grundtvigs kristendomsopfattelse som den eksempelvis kendes fra hans mange salmer.

Navigér herunder – eller brug menuen i toppen til at finde det, du søger.

Et samlingssted

Herning Valgmenighed

Et trygt sted

Gjellerup Valgmenighed

Vores præst

Morten Kvist

Forskellen på en sognepræst og en valgmenighedspræst kræver oftest en lidt længere forklaring. Lighederne derimod er nemme at få øje på:

En valgmenighedspræst er præst i Folkekirken og dermed underlagt provstens og biskoppens tilsyn med hensyn til lærespørgsmål. Jeg er forpligtet af de folkekirkelige bekendelsesskrifter, hvis historie går tilbage til oldkirken via reformationen. Og gudstjenesten, som jeg er ansvarlig for, er evangelisk-luthersk. Den er i princippet den samme som i enhver anden sognemenighed. Ligesom sognepræsten bærer jeg præstekjole, er ordineret af en biskop, er indsat i Herning og Gjellerup Valgmenigheder af provsten, forvalter sakramenterne, har konfirmander, holder foredrag og gør i det hel taget som de fleste andre præster.

Nyheder fra Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Salmebog for børn

Herning Valgmenighed har udgivet “Salmebog for børn” i samarbejde med friskolelærer og billedkunstner Lærke Overgaard og den nuværende 4. klasse på Herning Friskole. Bogen blev præsenteret i forbindelse med en

Læs mere »

Fra Forretningsføreren

Vi er i gang med opdatering af medlemskartoteket, så derfor bedes alle medlemmer venligst sende: En mail til kbr@h-g-valgmenighed.dk med oplysning om navn, adresse, fødselsdato (IKKE CPR-nr.), mobilnr. samt oplysning

Læs mere »

Folder om Herning Valgmenighed

I Herning Valgmenighed har vi fået lavet en folder, der i særlig grad henvender sig til familier med børn på Herning Friskole og i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave, men selvfølgelig også

Læs mere »