Læs vores

Kirkeblad

Bladet udkommer 3 gange om året og udgives af Herning og Gjellerup Valgmenigheder.

Husk at give besked til forretningsføreren hvis du skifter adresse, så du fortsat kan få tilsendt kirkebladet.

Redaktionsudvalget består af:
Morten Kvist, (ansvarshavende) · praest@h-g-valgmenighed.dk
Karen Marie Holm · karenmarie@holm.mail.dk
Karna Søgaard · karna.soegaard@gmail.com
Morten Dybro · mortendybro@mac.com

 

Nummer 1 - Marts 2021
Nummer 2 - Marts 2021
Nummer 1 - Marts 2020
Nummer 2 - Juni 2020
Nummer 3 - November 2020