Herning Kirkehøjskole

Herning Kirkehøjskole drives af lægfolk og præster med tilknytning til Herning Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn, Sct. Johannes Sogn, Hedeager Sogn samt Gullestrup Sogn.

Formålet med Herning Kirkehøjskole er at oplyse og skabe samtale om kristendom og dermed beslægtede emner. De velkendte teologiske fag vil gå igen mere eller mindre fast hvert semester. Men derudover vil der være emner, som grænser op til teologi.

Målsætningen er, at Herning Kirkehøjskole bliver søgt af en bred kreds af mennesker på tværs af sædvanlige grænser – et tilbud til enhver, som gerne vil vide mere om kirke og kristendom.

Undervisningen samler sig omkring et bestemt tema i et halvt år ad gangen. Der undervises fire lørdage i hvert semester. Stedet skifter mellem Herning Friskole og de fire sognekirkers mødelokaler.

Nærmere oplysninger om Herning Kirkehøjskole fås ved henvendelse til kursusleder Bodil Pedersen, tlf. 9726 7795.

Se hele programmet på www.herningkirkehoejskole.dk