Nyhed

Graver og kirketjener i Gjellerup Valgmenighed

Stillingerne som graver og kirketjener i Gjellerup Valgmenighed ved Hammerum Kirke er ledig pr. 1. august 2024 eller hurtigst muligt herefter.

Stillingerne er samlet set på 37 timer eller opdelt i 24 timer for graver og 13 timer for kirketjener.

Stillingerne kan søges hver for sig eller samlet.

Som graver har du ansvaret for følgende opgaver:

 • vedligeholde grønne områder og beplantning samt renholde kirkegården og graverhuset
 • varetage graverfunktionen og administration af kirkegården i tæt samarbejde med forretningsføreren
 • have blik for større og mindre forefaldende opgaver
 • kontakt til de mennesker der kommer i kirken og på kirkegården, udvise empati og medmenneskelighed

Som kirketjener har du ansvaret for følgende opgaver:

 • forberedelse og deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger på søn- og helligdage samt på enkelte hverdage i forbindelse med begravelser og bisættelser.
 • varetage en værtsfunktion i kirken, herunder tage imod folk når de kommer og vise dem til rette.
 • renholdelse af kirken samt vedligehold af dennes inventar
 • imødekomme mennesker både i sorg og glæde på en professionel og empatisk måde

Vi tilbyder:

 • et spændende job med en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet
 • en engageret bestyrelse som er åben overfor nye tiltag og ideer til fremtidige opgaver og løsninger
 • relevante kurser og mulighed for faglig udvikling
 • en hjertelig og åben atmosfære, hvor der er plads til alle

Vi prioriterer at du:

 • på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag samt har overblik over kommende opgaver
 • har kendskab til og erfaring med kirketjener og/eller graver arbejdet
 • er interesseret i at indgå i et positivt samarbejde med bestyrelse, præst, organist, forretningsfører og øvrige medarbejdere
 • er venlig, imødekommende og har en god situationsfornemmelse

For begge stillinger gælder, at der afholdes samtaler løbende.

Yderligere oplysninger fås hos bestyrelsesformand Karen Marie Holm, tlf. 2514 5271

Ansøgningen sendes til:

Forretningsfører Karin Brammer på mail: kbr@h-g-valgmenighed.dk

Ansøgningsfrist: 1. august 2024

Flere nyheder