Nyhed

Indkomne forslag til behandling på Herning Valgmenigheds Generalforsamling

Nedenstående forslag er sendt til bestyrelsen i Herning Valgmenighed forud for generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 på Herning Friskole:

 

“””
Her følger 2 forslag, som vi gerne vil have debatteret på generalforsamlingen i Herning Valgmenighed d. 19. marts 2024:

  1. Forsøg med 1 gudstjeneste/højmesse kl. 10 i hver af menighederne hver 14. dag i den mørkeste tid.

Begrundelse
– højne fremmødet
– motivere for besøg i hinandens kirker
– aflaste præsten
– bruge de frigjorte kræfter på menighedsmøder om f.eks. litteratur, teologiske emner m.v.
(også aktiviteter med henblik på at få nye medlemmer ind i vores kreds)

Hvis forslaget vedtages, skal det selvfølgelig videresendes til bestyrelsen for Gjellerup Valgmenighed, som så må tage stilling.

  1. Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed pålægger hermed bestyrelsen at fremlægge beslutningsreferater fra deres møder på foreningens hjemmeside.

Begrundelse

– ønske om åbenhed og gennemsigtighed, som muliggør større engagement og deltagelse fra medlemmernes side
“””

Flere nyheder