Nyhed

Valgmenighederne ansætter ny præst

Den 27-årige Jonas Jochumsen er ansat som ny præst i valgmenighederne i Herning og Gjellerup. Han afløser Morten Kvist, som dermed nåede at runde 25 år som valgmenighedspræst ved de to kirker i Herning og Hammerum.

Det er Jonas Jochumsens første embede. Han er fra Haslev på Sjælland, har læst filosofi og teologi på universiteterne i København, Heidelberg, Bern og Zürich og fået præsteuddannelsen på pastoralseminariet i København.

Ordinationen vil ske i Viborg Domkirke 24. marts (med mulighed for fælles transport fra Herning og Hammerum). Indsættelsen vil ske 7. maj, og Morten Kvist færdiggør de planlagte aktiviteter, herunder årets konfirmationsgudstjenester. Morten Kvist fejres med afskedsgudstjeneste og reception den 23. april.

Flere nyheder

Fyraftenssang

En lille tradition fra Hernings købstadsjubilæum i 2013 lever videre efter 11 år, nemlig fyraftensang,