Nyhed

Ordination i Viborg Domkirke

Ved en smuk ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke blev valgmenighedernes nye præst, Jonas Jochumsen, gjort klar til sit nye virke i kirkerne i Herning og Hammerum. En busfuld af folk fra menighederne deltog også, og sammenholdt med dem, der kørte selv, var der vel omkring 70, som deltog.

Udover Jonas Jochumsen blev yderligere to præster ordineret. Biskop Henrik Stubkjær noterede med et smil på læben, at det ikke var dagligdag på én gang at ordinere en sognepræst, en studenterpræst og en valgmenighedspræst. Alle tre præster blev bakket op af stort fremmøde.

Herning-præsterne Morten Kvist, Jens Moesgård Nielsen og Brian Krüger Iversen deltog i processionen. Sidstnævnte holdt også i sin egenskab af provst tale ved den sammenkomst, biskoppen efterfølgende var vært ved for de nye præster samt repræsentanter for menighedsråd og bestyrelser. Også Morten Kvist havde ordet.

Selv var Jonas Jochumsen meget glad bagefter, og han udtrykker stor glæde over den opbakning, han blev mødt med. Det er en god start i embedet. Jonas Jochumsen indsættes ved gudstjenester 7. maj og afløser Morten Kvist, som afrunder sin embedsperiode med konfirmationsgudstjenesterne i april.

Billedet viser Jonas Jochumsen sammen med de to øvrige nye præster i stiftet, Victoria Drummond Kilpatrick og Merete Rødkær Sørensen samt biskop Henrik Stubkjær, som forestod ordinationen.

Foto: Henrik Helms, Viborg Stift

Flere nyheder

Fyraftenssang

En lille tradition fra Hernings købstadsjubilæum i 2013 lever videre efter 11 år, nemlig fyraftensang,