Nyhed

Sidste mørkning

Valgmenighedskirken gentager sit mørknings- og stillestundsarrangement torsdag 3. marts. Det bliver dog samtidig det sidste arrangement i foråret. Trods opfordringer til flere arrangementer giver de mest mening, inden foråret lyser det hele op.

-Vi har flere gange holdt stillestunder, og nu har vi indhøstet nogle erfaringer med at gennemføre dem i overgangen fra dag til aften – og kaldt dem ”Mørkning”. Det har virket, og vi har fået god respons herpå, fortæller Morten Kvist, som sammen med Vibeke Lundbo står for det indholdsmæssige i disse stunder af cirka tre kvarters varighed.

Selve stillestunden omfatter en ankomst, en velkomst, stille musik, tekstlæsning, mere musik, ro til egne tanker og refleksion. Senest var der en tekst af Peter Bastian og musik af Thomas Koppel. Arrangementet er for alle interesserede, og der kræves ikke forberedelse eller tilmelding. Der er ikke krav om deltagelse eller tilkendegivelse. Man kan gå stille ind og roligt derfra igen, og man kan falde i snak med andre bagefter.

Flere nyheder

Fyraftenssang

En lille tradition fra Hernings købstadsjubilæum i 2013 lever videre efter 11 år, nemlig fyraftensang,