Nyhed

Generalforsamling 2022

Herning Valgmenighed afholder Generalforsamling på Herning  Friskole torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Årsberetning
  3. Regnskabets fremlæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleant samt af registreret eller statsautoriseret revisor
  7. Meddelelser fra præsten
  8. Evt.

Flere nyheder

AFLYSNING

Litterære onsdage er aflyst den 1. februar 2023 pga. sygdom. Ny dato oplyses snarest.

Litterære onsdage

Findes der én og kun én sandhed?  Herning og Gjellerup Valgmenigheder genoptager de litterære onsdage