Nyhed

Generalforsamling 2022

Herning Valgmenighed afholder Generalforsamling på Herning  Friskole torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Årsberetning
  3. Regnskabets fremlæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleant samt af registreret eller statsautoriseret revisor
  7. Meddelelser fra præsten
  8. Evt.

Flere nyheder

Fyraftenssang

En lille tradition fra Hernings købstadsjubilæum i 2013 lever videre efter 11 år, nemlig fyraftensang,