Nyhed

Efterårsmøde for Midt- og Vestjyske Valgmenigheder

Søndag den 9. oktober 2022

Program:

10.30        Gudstjeneste i Vind kirke, v. Finn Tarpgaard

12.00        Middag i Vind Landsbycenter

12.45        Sangkvarter

13.00        Foredrag ved Michael Brautsch: ”Et servicetjek på tilværelsen”

Michael Brautsch er foredragsholder, forfatter og sognepræst i Frederiksberg Sogn, og han har holdt et utal af foredrag og kurser inden for den eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for foreninger og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse baggrunde. Altid på jagt efter det der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed.

14.30        Kaffe, sang og afslutning

Tilmelding: Til 97472413 eller praest@avv-valgmenighed.dk
Tilmeldingsfrist: Den 2. oktober 2022

Pris: kr. 250,00

Vind kirke, Råstedvej 2, 7500 Holstebro

Vind Landsbycenter, Holstebrovej 20, 7500 Holstebro

Arrangeret af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

 

Omtale Michael Brautsch: 

”Vi lever i en foranderlig verden. Arbejde, fritid og familie stiller i dag store krav til os, som de mennesker vi individuelt er. Det er blevet vores eget ansvar at finde en mening med tilværelsen – at få hold på sit fundament. Kan vi det? Er uddannelse og arbejde lige så vigtigt som fritiden og familien? Og hvad sker der når vi bliver tvunget til forandringer på arbejdet og i privatlivet? For det er ofte således, at mennesket sædvanligvis ikke udviser modstand mod forandring, men mod at blive forandret.

Oplægget vil, med Shakespeare, Karen Blixen, gamle Odin og verdenslitteraturen, belyse hvor vigtigt det er at standse op og spørge sig selv, hvilke værdier der tæller, og hvad ethvert anstændigt menneske må overveje inden familien stiftes, mens børnene vokser op og inden pensionen kommer og plejehjemmet venter. Kort sagt: Er det vigtigt: Troen, håbet og kærligheden, og hvad er egentlig meningen med det hele?

Kom og få renset ørerne med dette både morsomme og tankevækkende foredrag af sognepræst Michael Brautsch.

Michael Brautsch er foredragsholder, forfatter og sognepræst i Frederiksberg Sogn, og han har holdt et utal af foredrag og kurser inden for den eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for foreninger og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse baggrunde. Altid på jagt efter det der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed.”

 

Flere nyheder

Café

Café søndag den 17. marts 2024 kl. 14.00 – 16.00, Toftebo, Elmegade 32, Hammerum. Vi

Aflysning

På grund af sygdom blandt personalet er vi desværre nødt til at aflyse de planlagte