Nyhed

Ordinær generalforsamling i Gjellerup Valgmenighed den 20. marts 2024

Dagsorden:

1    Valgt af ordstyrer

2    Beretning fra bestyrelsen

3    Regnskabet fremlægges

4    Meddelelser fra præsten

5    Indkomne forslag

6    Valg til bestyrelse samt suppleanter

7    Valg af revisor

8    Eventuelt

Flere nyheder

Fyraftenssang

En lille tradition fra Hernings købstadsjubilæum i 2013 lever videre efter 11 år, nemlig fyraftensang,