Nyhed

Ekstraordinær generalforsamling

Morten Kvist går på pension den 30. september 2022

Det kom som lidt af en overraskelse, at vores afholdte præst gennem 24 år, Morten Kvist, har valgt at lade sig pensionere med udgangen af september i år. Men Mortens beslutning er velovervejet og velbegrundet, og han forlader embedet i stor tilfredshed med sit job, sine menigheder og deres bestyrelser.

Og selvom det er vemodigt og vi gerne ville have beholdt Morten i mange år endnu, ser vi nu frem til arbejdet med at finde en ny præst. Det at vælge en præst i en valgmenighed, er jo specielt og kræver inddragelse af menigheden i valget.

I henhold til vedtægterne skal en generalforsamling godkende de to bestyrelsers forslag til procedure for ansættelse, og derfor indkalder vi til ekstraordinære generalforsamlinger for både Herning Valgmenighed og Gjellerup Valgmenighed: 

Mandag den 2. maj kl. 19.00 på Hammerum Fri- og Efterskole,
Tornebuskvej 2, 7400 Herning

Efter de to generalforsamlinger samles de to menigheder til fælles menighedsmøde, hvor det kommende præstevalg bliver emnet.

Vi håber på stor tilslutning til dette vigtige møde.

Med venlig hilsen

Herning og Gjellerup Valgmenigheder
Morten Dybro og Karen Marie Holm

Flere nyheder