Nyhed

Ordinær generalforsamling i Herning Valgmenighed den 19. marts 2024

Dagsorden:

1  Valg af ordstyrer

2  Årsberetning

3  Regnskabets fremlæggelse

4  Indkomne forslag

5  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen – på valg er Vibeke Lundbo og Birgitte Toft

6  Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleant samt af registreret eller statsautoriseret revisor

7  Meddelelser fra præsten

8  Eventuelt

Stemmeret har alle indtegnede medlemmer over 15 år. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til bestyrelsen mindst 7 dage før generalforsamlingen

Flere nyheder