Udskriv denne side

Indskrivning af konfirmander 2019 / 2020

Indskrivning af konfirmander foregår ved at ringe: 9712 0652, mail: hgv@post.tele.dk eller via almindeligt brev til undertegnede, på adressen: Nørre Allé 21, 7400 Herning.

Jeg kommer, eller har været, på besøg i 6. klasse på hhv. Herning og Hammerum Friskole og fortæller nærmere om konfirmationen.
Har man ikke et barn på en af disse skoler, henvender man sig blot direkte til mig.

Til konfirmationsforberedelsen hører hvert år en tur til Uldum Højskole i begyndelsen af oktober måned. Et par forældre eller tre plejer at tage med. Desuden skal konfirmanderne deltage i et arrangement Hellig tre Kongers aften og en ”etik-dag” i februar eller marts sammen med de øvrige grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift.

Den almindelige undervisning finder i Herning sted hver tirsdag kl. 8.00 - 9.30 på Herning Friskole og i Hammerum hver onsdag kl. 8.15 - 9.45 på Hammerumhus.

Oplysninger i øvrigt kan fås ved henvendelse til valgmenighedspræst Morten Kvist.