Udskriv denne side

Kirkeligt Samfund

Der har været opbrud i mange vante tankegange, modsætningen mellem de grundtvigske og missionske er mindre tydelig end førhen, fremmede religioners tilstedeværelse, diskussionerne om forholdet mellem stat og kirke og mange folketingsmedlemmers manglende sans for Folkekirkens betydning er eksempler på dette opbrud. På denne baggrund finder Herning og Gjellerup Valgmenigheder det velbegrundet at støtte den samling om det grundtvigske arbejde i Danmark, som eksistensen af Kirkeligt Samfund er udtryk for. Derfor blev Herning og Gjellerup Valgmenigheder i 2006 medlemmer af Kirkeligt Samfund.

Kirkeligt Samfund er en forening til styrkelse af den grundtvigske indflydelse i Danmark og har til huse på Vartov i København. I vedtægterne hedder det bl.a.

”Kirkeligt Samfund blev stiftet i København i 1898. Foreningen har sin baggrund i grundtvigske kredse og enkeltpersoner ud over landet. De tilsluttede medlemmer vælger en styrelse, der leder foreningens arbejde.

Kirkeligt Samfund har til opgave at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udmønte disse tanker i nutidens danske virkelighed. Det skal ske ved oplysningsvirksomhed om folkelige og kirkelige spørgsmål og ved deltagelse i tidens debat om kirke-, skole- og kulturpolitik. Målet er at styrke samhørigheden mellem kirke og folk i Danmark, at sikre frihed og gode vilkår for evangeliets forkyndelse og at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab.”

Læs mere om Kirkeligt Samfund på www.vartov.dk.