Udskriv denne side

Kirkekørsel

Kirkekørsel til Hammerum og Herning Valgmenighedskirker

Medlemmer af Herning og Gjellerup Valgmenigheder med behov for kørsel til valgmenighedens gudstjenester kan gøre følgende:

Ring til Herning Taxa, 9712 0777, senest 2 timer før gudstjenesten.

Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse.

Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken.

NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

For medlemmer fra nabokommuner rettes henvendelse til den pågældende bestyrelse.