Udskriv denne side

Bestyrelsen i Gjellerup Valgmenighed

Karen Marie Holm
Formand
Søndermarken 6,
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 2514 5271
karenmarie@holm.mail.dk
 
Ingrid Hagelskjær
Næstformand
Kastanie Allé 12
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 4036 3941
Per Lambæk
Kasserer og kirkeværge
Klokkehøj 54
Gjellerup
7400 Herning
Tlf.: 2023 5210
Lisbeth Hansen Spinkebjerg 91
Gjellerup
7400 Herning
Tlf.: 2023 7790
Ella Rytter Strynøvej 17
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 2993 2940