Udskriv denne side

Sidste nyt i Herning og Gjellerup Valgmenigheder

 
   
Ny forretningsfører for begge valgmenigheder

Gjellerup og Herning Valgmenigheder har pr. 1. oktober ansat Karin Brammer som ny forretningsfører.

Karin har en solid erfaring inden indenfor administration, bogholderi og økonomi og har gennem mange år været aktiv i foreningsarbejde, hvor hun har stået for mange store og små arrangementer. Karin bor i dag i Skjern, men flytter til Herning i nærmeste fremtid.

Ud over det daglige forretningsførerarbejde bliver Karins hovedfokus i den kommende tid at få indsamlet medlemmernes skatteoplysninger og e-mails samt at følge op på nye og spændende tiltag. Tiltag, der har til formål at synliggøre vore to valgmenigheder overfor medlemmerne og gerne tiltrække nye medlemmer.

Medlemmerne er velkomne til at sende e-mail oplysninger til Karin på info@h-g-valgmenighed.dk. Det er også denne mail, der skal bruges til at orientere forretningsføreren om, at I har givet tilladelse til, at vi indhenter jeres skatteoplysninger.

Samtidig takker vi de to hidtidige forretningsførere – Birgitte Gøtze og Grethe Nielsen – for deres indsats igennem årene i vore to valgmenigheder.

Karen Marie Holm og Morten Dybro

 

 

 
Ny kirkesanger i Herning og Gjellerup valgmenigheder.

Celina Holmslykke har siden foråret afløst Poul Roos-Hansen, som er gået på pension, som kirkesanger i vore to menigheder.

 

 

 

Ferie:

Jeg holder ferie fra torsdag den 13. februar til og med søndag den 23. februar.
Embedet passes af pastor Kurt V. Andersen.
Han træffes på tlf. 2464 1460, mail: kurtvandersen@mail.dk

Morten Kvist

 
 

 

 

Fernisering i Gjellerup Valgmenigheds kirke i Hammerum

Vi havde en meget vellykket fernisering med 3. kl. fra Hammerum Friskole og deres billedkunstlærere.
Temaet var “Den fortabte søn”, hvor det på spændende vis er lykkedes børnene at få et nærværende, glædeligt, men også undrende “kan det virkelig passe” -blik frem hos far og søn.

Serveringen var den sædvanlige med noget godt til ganen og til maven.

Morten Kvist fortalte om sine tanker vedrørende det udtryksfulde billede og gav også udtryk for vores glæde over fortsat at kunne nyde et smukt billede i kirkerummet. Han havde forinden en undervisnings- og fortælletime med børnene i emnet om Den fortabte søn.
Jeg overværede denne time sammen med lærerne, og det var godt at høre og opleve, hvor oprigtigt interesserede og engagerede børnene var i emnet.

Ved ferniseringen blev det også tid for afslutning med dette års minikonfirmander fra 3. kl., som fik udleveret et fint glasophæng med en fredsdue, som med en olivengren i næbet lyste fint op.

Det smukke glasophæng er lavet af Elinor Jensen fra Odder.

Karen Marie Holm

 

 

 
Pressemeddelelse vedr. Folketingets åbningsgudstjeneste  

 

 

 
Omrids til genopdagelse af dansk folkelighed

Højskolen Skærgården havde i samarbejde med Herning og Gjellerup valgmenigheder indbudt til tre aftener om folkelighed (d. 29.2, d. 14.3, d. 5.4. 2016),

Følg linket og læs notatet, som er (sammen)skrevet ud fra foredragsholdernes oplæg, indledninger og indlæg i debatten samt et efterfølgende forsøg på i en mindre gruppe (møde d. 13.4) at uddrage pointer fra de tre aftener.

 

 

 

 
10 spørgsmål / svar om skattesagen
Find spørgsmål og svar her
 

 

 

 
Høringssvar
Som omtalt i kirkebladet (oktober 2013) kan du her læse det høringssvar, som Herning og Gjellerup Valgmenigheder, sammen med de øvrige grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift, har udarbejdet, til oplægget om en ny styringsstruktur for folkekirken, som Kirkeministeriet har udsendt.

Du kan læse høringssvaret her.

 
 

 


 

Genhør gudstjenesten fra 3. søndag i fasten - 3. marts 2013.
Gudstjenesten blev radiotransmitteret på DR.

 

 

 
Salmebog for børn
Herning Valgmenighed har udgivet "Salmebog for børn".
Du kan købe Salmebogen i kirken eller her via hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om udgivelsen.

 

 

 

 

Babysalmesang
Babysalmesang er et nyt initiativ i Herning og Gjellerup Valgmenigheder for de helt små og deres mødre/fædre. Igennem sang, musik og bevægelse etableres et sanseligt og musikalsk møde mellem børn og forældre. Desuden skabes en fortrolighed med kirkerummet og salmerne for både børnene og deres voksne. Babysalmesang vil blive varetaget af vores forretningsfører Grethe Nielsen og organist Elena Mogensen og vil som udgangspunkt blive afholdt i Herning Valgmenighedskirke.

Klik her for mere information. 

 

 

 
Folder om Herning Valgmenighed
I Herning Valgmenighed har vi fået lavet en folder, der i særlig grad henvender sig til familier med børn på Herning Friskole og i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave, men selvfølgelig også til andre interesserede. Folderen blev til ud fra et ønske om at gøre opmærksom på, hvem vi er, de historiske rødder og det samarbejde, der finder sted mellem kirken, friskolen og børnehaven.

Folderen vil efter aftale med bestyrelserne på skolen og i børnehaven, blive en del af den information forældrene vil modtage, når deres børn indmeldes. Folderen vil endvidere være at finde i de to valgmenighedskirker samt på biblioteket.

Læs folderen her (pdf).

 

 

 
Samarbejde med MidtvestPigekor
Læs mere om samarbejdet med MidtVest Pigekor.
Læs mere på www.midtvestpigekor.dk.