Udskriv denne side

Sidste nyt i Herning og Gjellerup Valgmenigheder

 
Bibellæsning  (testlæsning)

Bibelselskabet arbejder i øjeblikket på en oversættelse af Det gamle Testamente til nudansk. De efterlyser læsegrupper, som har lyst til at give respons på oversættelsen, imens arbejdet står på.
Vi har besluttet os for at lave en sådan læsegruppe. Arbejdet strækker sig fra den 1. oktober til den 1. februar.

Vi vælger et skrift blandt nogle på forhånd givne og får stillet først nogle generelle spørgsmål, siden mere specifikke, som vi derpå sender ind.

Tilmelding til en af undertegnede eller på lister i kirkerne.

Karen Marie Holm, Laura Jepsen
og Morten Kvist

   

 

Informationsbrev til konfirmander kan du finde her (pdf).

 

Omlægning af kirkebladet

Bestyrelserne i Herning og Gjellerupvalgmenigheder har besluttet, at kirkebladet fra og med 2018 vil udkomme med tre numre årligt i
stedet for nu fire. Vi omlægger således, at den næste udgivelse i oktober vil dække månederne november - februar, de efterfølgende vil dække hhv. marts - juni og juli - oktober.

Der er tre forhold, som har fremkaldt omlægningen. Postvæsenet har pr. 1. oktober opsagt en aftale om adressering af bladene. Vi skulle derfor finde en anden partner og vores trykkeri, Strandbygaard Grafisk, har givet et tilbud om udvidet samarbejde, som bestyrelserne har sagt ja til. Dette var dernæst en anledning til at vurdere bladets økonomi ud fra et ønske om at nedbringe omkostningerne. Endelig kan vi ved en omlægning fremover undgå at skulle lave et blad i tiden op til jul og påske.

 
 

 

 
Omrids til genopdagelse af dansk folkelighed

Højskolen Skærgården havde i samarbejde med Herning og Gjellerup valgmenigheder indbudt til tre aftener om folkelighed (d. 29.2, d. 14.3, d. 5.4. 2016),

Følg linket og læs notatet, som er (sammen)skrevet ud fra foredragsholdernes oplæg, indledninger og indlæg i debatten samt et efterfølgende forsøg på i en mindre gruppe (møde d. 13.4) at uddrage pointer fra de tre aftener.

 

 

 
10 spørgsmål / svar om skattesagen
Find spørgsmål og svar her
 

 

 
Høringssvar
Som omtalt i kirkebladet (oktober 2013) kan du her læse det høringssvar, som Herning og Gjellerup Valgmenigheder, sammen med de øvrige grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift, har udarbejdet, til oplægget om en ny styringsstruktur for folkekirken, som Kirkeministeriet har udsendt.

Du kan læse høringssvaret her.

 

 

 
 


 

 

 
Genhør gudstjenesten fra 3. søndag i fasten - 3. marts 2013.
Gudstjenesten blev radiotransmitteret på DR.

 

 

 
Salmebog for børn
Herning Valgmenighed har udgivet "Salmebog for børn".
Du kan købe Salmebogen i kirken eller her via hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om udgivelsen.

 

 

 

 

Babysalmesang
Babysalmesang er et nyt initiativ i Herning og Gjellerup Valgmenigheder for de helt små og deres mødre/fædre. Igennem sang, musik og bevægelse etableres et sanseligt og musikalsk møde mellem børn og forældre. Desuden skabes en fortrolighed med kirkerummet og salmerne for både børnene og deres voksne. Babysalmesang vil blive varetaget af vores forretningsfører Grethe Nielsen og organist Elena Mogensen og vil som udgangspunkt blive afholdt i Herning Valgmenighedskirke.

Klik her for mere information. 

 

 

 
Folder om Herning Valgmenighed
I Herning Valgmenighed har vi fået lavet en folder, der i særlig grad henvender sig til familier med børn på Herning Friskole og i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave, men selvfølgelig også til andre interesserede. Folderen blev til ud fra et ønske om at gøre opmærksom på, hvem vi er, de historiske rødder og det samarbejde, der finder sted mellem kirken, friskolen og børnehaven.

Folderen vil efter aftale med bestyrelserne på skolen og i børnehaven, blive en del af den information forældrene vil modtage, når deres børn indmeldes. Folderen vil endvidere være at finde i de to valgmenighedskirker samt på biblioteket.

Læs folderen her (pdf).

 

 

 
Samarbejde med MidtvestPigekor
Læs mere om samarbejdet med MidtVest Pigekor.
Læs mere på www.midtvestpigekor.dk.